فناوری های نوین پزشکی

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 9-48-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 296


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • تعاریف و موضوعات علم مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • تعریف لغوی
 • فرهنگ واژگان دهخدا
 • فرهنگ واژگان عميد
 • فرهنگ واژگان معين
 • فرهنگ واژگان لاتين هاروارد
 • عبارات (جملات قید شده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
 • واژه هاي مترادف با مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 • بررسي ریشه زباني واژه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 • تعریف تخصصی
 • تعریف مدیریت و اطلا عرسانی پزشکی از منظر مشاهیر
 • تعریف دقیق از علم مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 • سؤالات اساسی
 • موضوعات اصلی
 • برنامه ریزی
 • تصمیم گیری
 • سازماندهی
 • کنترل
 • هدایت و رهبری
 • ارتباطات
 • بازیابی اطلاعات
 • جستجوی اطلاعات
 • مكاتب علم مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 • مکتب سنتی یا کلاسیک
 • مکتب روابط انسانی یا نئوکلاسیک
 • پارادایم رياضي طبيعي
 • پارادایم معنایی
 • پارادایم شناختی
 • زمینه های پیدایش و سیر نظریه های مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • زمینه های پیدایش
 • سیر نظریه ها
 • نظریه مدیریت علمی
 • نظریه فراگرد مدیریت
 • نظریه روابط انسانی (مطالعات هاثورن)
 • نظریه ریاضی ارتباطات شانون
 • نظریه اطلاعات شانون-ویور
 • نظریه سیبرنتیکی اطلاعات
 • نظریه معنا شناختی اطلاعات
 • نظریه سیستم ها
 • نظریه بازی ها
 • صاحب نظران مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • فلورانس نایتینگل
 • هنری فایول
 • فردریک وینسلو تیلور
 • التون مایو
 • فردریک هرزبرگ
 • اولین مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینه ی علم مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در جهان
 • مراکز آموزشی و پژوهشی سنتی در ایران
 • دانشگاه تأسیس کننده در جهان
 • دانشگاه تأسیس کننده در ایران
 • منابع و مآخذ

فصل دوم: رشته و گرایش ها

 • مقدمه
 • فهرست رشته-گرایش های مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • مقطع کاردانی ناپیوسته
 • منابع كنكور رشته ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 • مدارك پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • كارداني فوریت های پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • مقطع كارشناسي پيوسته
 • منابع كنكور رشته ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 • فناوري اطلاعات سلامت
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • کتابداری در شاخه پزشکی
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته
 • مدارك پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • فوریت های پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس غير عمومي
 • ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته
 • آمار زيستي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • رفاه اجتماعي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مدارك پزشكي
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ارزيابي فناوري سلامتHTA
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • سلامت و رسانه
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • اقتصاد بهداشت اقتصاد سنجي و بهداشت / توسعه بهداشت و درمان / سیاست گذاری و برنامه ریزی
 • بهداشت و درمان
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • كتابداري و اطلاع رسانی پزشكي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • اقتصاد بهداشت
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • فناوري اطلاعات سلامت
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری
 • امكان ادامه ی تحصيل (داخل کشور)
 • امكان ادامه ی تحصيل (خارج از کشور)
 • مقطع دكتريPhD
 • آمار زيستي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • سلامت و رفاه اجتماعي
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • اقتصاد سلامت
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • سلامت در بلايا و فوریت ها
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مديريت خدمات بهداشتي درماني
 • معرفی
 • منابع كنكور
 • فهرست دروس
 • سیاست گذاری سلامت
 • معرفی
 • فهرست دروس
 • منابع پيشنهادي دروس
 • مديريت اطلاعات بهداشتي درماني
 • معرفی
 • فهرست دروس

فصل سوم: اطلاعات آموزشی و پژوهشی

 • مقدمه
 • دوره های آموزشی برای توانمندسازی دانشجویان مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • نرم افزارهای مرتبط با مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • مؤسسات پژوهشی مرتبط با مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • مؤسسه های پژوهشی کشور
 • مؤسسه های پژوهشی منتخب کشورهای جهان
 • نشریه های علمی مرتبط با مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • نشریه های علمی داخلي
 • مجله های علمی نمایه شده درISI
 • علوم رایانه ای، سیستم های اطلاعاتی COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
 • اطلاع رسانی پزشکی MEDICAL INFORMATICS
 • پرستاریNURSING
 • انجمن های علمی مرتبط با مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
 • انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران
 • انجمن علمی سامانه های نوین دارورسانی ایران
 • انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی علوم پزشکی
 • انجمن علمی مدارک پزشکی
 • انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی
 • انجمن بیو انفورماتیک ایران

فصل چهارم: فرصت های شغلی علم

 • مقدمه
 • مشاغل مرتبط با مجموعه ی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی
 • سازمان ها و بنگاه های شغلی
 • معرفی مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط