جنگلداری

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 1-60-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 563


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

 

پيشگفتار        

فصل اول: کليات

 • مقدمه              
 • تعاريف و موضوعات علم جنگلداري              
 • تعريف لغوي   
 • فرهنگ واژگان دهخدا     
 • فرهنگ واژگان عميد      
 • فرهنگ واژگان معين      
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن          
 • بررسي ريشه زباني واژه جنگل      
 • تعريف تخصصي           
 • تعريف جنگلداري از منظر مشاهير
 • تعريف دقيق از علم جنگلداري        
 • سؤالات اساسي
 • موضوعات اصلي           
 • موضوع اول: جنگل و جنگل‌شناسي
 • موضوع دوم: منابع طبيعي              
 • موضوع سوم: منطقه جنگلي           
 • موضوع چهارم: زمين جنگل          
 • موضوع پنجم: هوموس   
 • موضوع ششم: توده جنگلي              
 • موضوع هفتم: نقاط خالي جنگلي     
 • موضوع هشتم: انبوهي    
 • موضوع نهم: منطقه حفاظت‌شده محيط‌زيست  
 • موضوع دهم: مديريت اكوسيستمي  
 • موضوع يازدهم: طرح جنگلداري   
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه ‏هاي جنگلداري               
 • زمينه ‏هاي پيدايش            
 • سير نظريه‏ ها  
 • نظريات جنگلداري         
 • نظريات بنگاه‌هاي جنگلي
 • نظريات طرح‌هاي جنگلداري          
 • صاحب‌نظران جنگلداري                
 • جرج لايدينگ هارتينگ  
 • کريم ساعي     
 • حبيب‌ا... ثابتي
 • دکتر سيد رضا حجازي   
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم جنگلداري           
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان      
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران      
 • دانشگاه تأسيس‏ کننده در جهان          
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران          
 • سرفصل‌هاي مهم جنگلداري           
 • توده جنگلي     
 • توده جنگلي واحد مبنا در مديريت جنگل         
 • تعريف توده جنگلي         
 • وضعيت جنگل‌ها در جهان              
 • جنگل‌هاي ايران              
 • ارزش و مفهوم اجتماعي جنگل و لزوم توجه و حفاظت از جنگل در ايران       
 • منابع و مآخذ    

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش ‏هاي مجموعه ‏ي جنگلداري    
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته جنگلداري  
 • تکنولوژي جنگلداري              
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي‏كاربردي حفاظت و حمايت منابع طبيعي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • معرفي منابع كنكور رشته‏ ي جنگلداري   
 • مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري (گرايش‌هاي جنگل‌شناسي و اكولوژي جنگل / جنگلداري / جنگلداري شهري / جنگلداري عمومي (علوم جنگل)/ جنگلداري مناطق خشك/ مديريت جنگل‌هاي غرب/ مديريت جنگلداري در مانَک‌هاي جنگلي / مسائل اقتصادي اجتماعي جنگل / مهندسي جنگل)      
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • جنگلداري               
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • جنگلداري               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي جنگل        
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • جنگل‌شناسي و اکولوژي جنگل               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مسائل اقتصادي-اجتماعي جنگل             
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري (بيشه‏زاري)       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري (آسيب‏شناسي جنگل)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • علوم جنگل (جنگل‌شناسي و اكولوژي جنگل / جنگلداري / مسائل اقتصادي اجتماعي جنگل / مهندسي جنگل)    
 • معرفي
 • منابع كنكور رشته‌ي علوم جنگل - جنگل‌شناسي و اكولوژي جنگل         
 • منابع كنكور رشته‌ي علوم جنگل - جنگلداري         
 • منابع كنكور رشته‌ي علوم جنگل – مسائل اقتصادي‏اجتماعي جنگل        
 • منابع كنكور رشته‌ي علوم جنگل – مهندسي جنگل 
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه              
 • دوره‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي جنگلداري         
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي جنگلداري         
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور            
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي جنگلداري            
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي   
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏شده در ISI      
 • بوم شناسي (ECOLOGY)               
 • مطالعات محيطي (ENVIRONMENTAL STUDIES) 
 • جنگلداري (FORESTRY)              
 • علوم محيطي (ENVIRONMENTAL SCIENCES)     
 • انجمن ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي جنگلداري            
 • انجمن جنگلباني ايران     
 • انجمن کشاورزي بوم شناختي ايران

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه              
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي جنگلداري
 • سازمان‏ها و بنگاه‏هاي شغلي            
 • معرفي مؤسسه                

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط