زراعت و اصلاح نباتات

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 7-68-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 252


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

    پيشگفتار           

 فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم زراعت و اصلاح نباتات
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد:             
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين لانگ‌من
 • واژه‏هاي مترادف‌ با زراعت و اصلاح نباتات          
 • بررسي ريشه‏ ي زباني             
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف زراعت و اصلاح نباتات از منظر مشاهير   
 • تعريف دقيق از علم زراعت و اصلاح نباتات          
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: کاشت، بذرکاري               
 • موضوع دوم: ميزان بهره‌وري
 • موضوع سوم: داشت
 • موضوع چهارم: توليد ناخالص
 • موضوع پنجم: زمان برداشت  
 • موضوع ششم: دورگ‌گيري     
 • موضوع هفتم: علف‌هاي هرز  
 • موضوع هشتم: فيزيولوژي گياهي           
 • موضوع نهم: ديم‌کاري            
 • موضوع دهم: اصلاح نباتات   
 • موضوع يازدهم: توليد مثل غيرجنسي     
 • موضوع دوازدهم: پناهگاه ژن 
 • موضوع سيزدهم: بذرکاري دستپاش        
 • استانداردهاي مورد نياز در توليد محصولات کشاورزي و زراعت          
 • استاندارد اجباري در مقابل استاندارد اختياري (تشويقي)         
 • نظام عمليات مناسب کشاورزي               
 • نظام HACCP         
 • گپ جهاني              
 • اسناد گپ جهاني      
 • مزاياي اجراي طرح گپ جهاني              
 • زمينه ‏هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي زراعت و اصلاح نباتات
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير نظريه‏ ها          
 • نظريه‏ ي اول: پيدايش زراعت 
 • نظريه‏ ي دوم: رشد جمعيت و توليد غذا    
 • صاحب‌نظران زراعت و اصلاح نباتات  
 • يوهان گرگور مندل 
 • نورمن ارنست بورلاگ           
 • مصطفي قلي بيات   
 • احمد حسين عدل (تبريزي)     
 • مهندس منصور عطايي           
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم زراعت و اصلاح نباتات             
 • پيشينه آموزش و پژوهش سنتي در جهان (قبل از تشكيل دانشگاه)           
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس کننده در ايران  
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه‏ ي زراعت و اصلاح نباتات              
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته زراعت و اصلاح نباتات            
 • تكنولوژي توليدات گياهي        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ ي زراعت و اصلاح نباتات         
 • زراعت و اصلاح نباتات (اصلاح نباتات / زراعت)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي توليدات گياهي (زراعت / باغباني)           
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي)      
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • شناسايي و مبارزه با علف‌هاي هرز         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زراعت   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اصلاح نباتات         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم و تكنولوژي بذر              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه تحصيل (خارج از کشور)     
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • علوم علف‌هاي هرز
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • زراعت   
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • اصلاح نباتات         
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • بوم‌شناسي زراعي (اگرواكولوژي)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه              
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي زراعت و اصلاح نباتات   
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي زراعت و اصلاح نباتات    
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور            
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي زراعت و اصلاح نباتات      
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي   
 • مجله‏ هاي علمي نمايه‏شده در ISI      
 • حفظ تنوع زيستي (BIODIVERSITY CONSERVATION)          
 • علوم گياهي (Plant Sciences)    
 • بذرشناسي (AGRONOMY)         
 • بوم‌شناسي (Ecology)    
 • انجمن ‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي زراعت و اصلاح نباتات      
 • انجمن ژنتيک ايران        
 • انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران     
 • انجمن علوم علف‌هاي هرز ايران    

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه              
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي زراعت و اصلاح نباتات     
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي            
 • معرفي مؤسسه                

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط