دامپروری

 • گردآوری و تالیف : مؤسسه هدايت فرهيختگان جوان
 • ناشر : انتشارات هدايت فرهيختگان جوان
 • شابک : 8-61-7857-600-978
 • تعداد صفحات : 244


نسخه چاپی کتاب موجود نیست.فقط قادر به خرید نسخه الکترونیک هستید

قبل از خرید باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری

 

پيشگفتار

فصل اول: کليات

 • مقدمه      
 • تعاريف و موضوعات علم دامپروري      
 • تعريف لغوي           
 • فرهنگ واژگان دهخدا             
 • فرهنگ واژگان عميد              
 • فرهنگ واژگان معين              
 • فرهنگ واژگان لاتين کمبريج و لانگمن  
 • واژه‌هاي مترادف‌ با دامپروري
 • عبارات (جملات) قيد شده در فرهنگ واژگان در ذيل واژه دامپروري     
 • بررسي ريشه زباني
 • تعريف تخصصي   
 • تعريف دامپروري از منظر مشاهير        
 • تعريف دقيق از علم دامپروري
 • سؤالات اساسي        
 • موضوعات اصلي   
 • موضوع اول: طيور
 • موضوع دوم: تجميع دامداري‌ها              
 • موضوع سوم: دام    
 • موضوع چهارم: ژنتيک و اصلاح دام      
 • موضوع پنجم: مجتمع دامپروري            
 • موضوع ششم: واحدهاي دامي 
 • موضوع هفتم: نظام دامپروري
 • موضوع هشتم: تغذيه دام         
 • موضوع نهم: بهداشت، دارو و درمان دام 
 • موضوع دهم: فيزيولوژي دام   
 • موضوع يازدهم: نحوه بهره‌برداري         
 • موضوع دوازدهم: رکوردگيري               
 • موضوع سيزدهم: فرآوردهاي دامي         
 • جايگاه علوم نوين در دامپروي 
 • كاربردهاي نانوتكنولوژي در علوم دامي  
 • سيستم‌هاي سنتتيك آزادکننده مواد دارويي
 • تشخيص بيماري و درمان دام‌ها               
 • اصلاح نژاد دام       
 • حيوانات تراريخته   
 • استفاده از انتقال ژن براي افزايش کارايي سيستم‌هاي دامپروري              
 • زمينه‏ هاي پيدايش و سير نظريه‏ هاي دامپروري       
 • زمينه‏ هاي پيدايش    
 • سير تحولات دامپروري          
 • چگونگي پيدايش دامپروري    
 • پيشينه اهلي کردن حيوانات     
 • صاحب‌نظران دامپروري        
 • ورو کپنر وينه ادواردز            
 • نيکولاس تينبرگن    
 • جان ماينارد اسميت 
 • اولين مراکز آموزشي و پژوهشي در زمينه‏ ي علم دامپروري   
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در جهان              
 • مراکز آموزشي و پژوهشي سنتي در ايران              
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در جهان  
 • دانشگاه تأسيس ‏کننده در ايران  
 • وضعيت فعلي و آتي مجموعه دامپروري 
 • وضعيت فعلي رشته دامپروري در ايران و جهان    
 • رشته‌ها و گرايش‌هاي نوپا در محدوده مجموعه دامپروري       
 • آخرين دستاوردها در مجموعه دامپروري
 • پيش‌بيني وضعيت رشته تحصيلي دامپروري در ايران و جهان
 • منابع و مآخذ            

فصل دوم: رشته و گرايش ها

 • مقدمه      
 • فهرست رشته-گرايش‏ هاي مجموعه ‏ي دامپروري    
 • مقطع کارداني ناپيوسته           
 • منابع كنكور رشته ‏ي دامپروري               
 • تكنولوژي توليدات دامي          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي-كاربردي پرورش زنبورعسل       
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي كاربردي فرآوري خوراك دام         
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي- كاربردي امور دامي (تكنولوژي پرورش طيور)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • كاردان فني چرم و پوست        
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي پيوسته          
 • منابع كنكور رشته‏ي دامپروري              
 • مهندسي كشاورزي - علوم دامي (دام/ طيور)          
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مهندسي كشاورزي - علوم دامي (غير نشخواركنندگان/ نشخواركنندگان)
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • مقطع كارشناسي ناپيوسته       
 • مهندسي توليدات دامي             
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس غيرعمومي         
 • علمي-كاربردي پرورش گاو و گاوميش   
 • معرفي    
 • فهرست دروس        
 • ادامه‏ ي تحصيل در مقطع کارشناسي‌ارشد
 • مكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)        
 • امكان ادامه‏ ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع كارشناسي‌ارشد ناپيوسته                
 • علوم دامي (فيزيولوژي/ مديريت دامپروري/ تغذيه دام/ اصلاح نژاد دام)              
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • پرورش و مديريت توليد طيور 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • علوم دامي (پرورش زنبورعسل/ تغذيه طيور/ تغذيه نشخوارکنندگان/ فيزيولوژي دام)          
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • ادامه ‏ي تحصيل در مقطع دکتري            
 • امكان ادامه ‏ي تحصيل (داخل کشور)       
 • امكان ادامه‌ي تحصيل (خارج از کشور)  
 • مقطع دكتري (PhD)              
 • اصلاح نژاد دام       
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • تغذيه دام 
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            
 • فيزيولوژي دام (توليدمثل/ رشد/ گوارش)               
 • معرفي    
 • منابع كنكور            
 • فهرست دروس        
 • منابع پيشنهادي دروس            

فصل سوم: اطلاعات آموزشي و پژوهشي

 • مقدمه      
 • دوره ‏هاي آموزشي براي توانمندسازي دانشجويان مجموعه‌ي دامپروري 
 • مؤسسات پژوهشي مرتبط با مجموعه‌ي دامپروري
 • مؤسسه‏ هاي پژوهشي کشور    
 • مؤسسه ‏هاي پژوهشي منتخب کشورهاي جهان        
 • نشريه‏ هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي دامپروري    
 • نشريه ‏هاي علمي داخلي           
 • مجله‏هاي علمي نمايه شده در ISI             
 • بيوتکنولوژي و ميکروبيولوژي کاربردي (BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY)
 • علوم کشاورزي، لبني و حيواني (AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE)      
 • پرنده‌شناسي (ORNITHOLOGY)          
 • مهندسي کشاورزي (AGRICULTURAL ENGINEERING)
 • انجمن‏هاي علمي مرتبط با مجموعه‌ي دامپروري    
 • انجمن ژنتيک ايران
 • انجمن زنبور عسل ايران         
 • انجمن علوم دامي ايران           
 • انجمن هلشتاين ايران               

فصل چهارم: فرصت هاي شغلي علم

 • مقدمه      
 • مشاغل مرتبط با مجموعه‌ي دامپروري   
 • سازمان‏ها و بنگاه ‏هاي شغلي    
 • معرفي مؤسسه

این دانشنامه ضمن کسب امتیاز کتاب مناسب از وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان، دانشجویان و مشاوران در خصوص شناخت این رشته دانشگاهی و مشاغل تخصصی مرتبط با آن تهیه و تدوین شده است و سهم بسزایی در افزایش آگاهی دانش آموزان در فرآیند انتخاب رشته خواهد داشت. مطالعه این کتاب می تواند موجب موفقیت دانشجویان در رشته دانشگاهی، ارتقای فعالیت های پژوهشی و آینده شغلی شان شود؛ همچنین اشراف مشاوران بر مطالب آن، پشتیبان ایشان درامر پاسخگویی به سوالات مراجعان می باشد.


نظر خود را ثبت کنیدمحصولات مرتبط